02

הצגת הבלט "סינדרלה". מאחורי הקלעים. מרתק היה לראות את הפער בין שלמות התנועות והמתח על הבמה, לעומת חוסר הדיוק ואי־ הסדר מאחורי הקלעים.

Ballet

During a ballet show inspired by the tale of Cinderella,
I was invited to take photographs back stage. This project proved fascinating due to the contrast between the fluidity and gracefulness of the dancers on stage, and the chaos that reigned back-stage.

 

© 2016 All Photographs by Yoav Alon